Yandex

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αρμόδια για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας είναι η APLA E-COMMERCE LIMITED (εφεξής αναφερόμενη ως «Apla/εμείς/εμάς/μας»). Ως χρήστης ή πελάτης της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής αναφερόμενοι ως «εσείς/εσάς/σας»), αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συναλλαγών που πραγματοποιείτε («χρήση/χρησιμοποιείτε/χρησιμοποιώντας») υπόκειται στους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις (οι οποίοι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά τμήματα με υπερσύνδεσμο (link) όπως Επιστροφές και Χρηματικές Αποζημιώσεις, και Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική για τα Cookies (συλλογικά οι «Όροι»). Προτού εισέλθετε και προβείτε σε οποιεσδήποτε παραγγελίες στην ιστοσελίδα https:/appla.cy (η «Ιστοσελίδα») ή στην εφαρμογή μας (η «Εφαρμογή»), παρακαλούμε όπως:

 • Διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.
 • Εκτυπώσετε αντίγραφό τους για να ανατρέξετε σε αυτούς μελλοντικά.

Η Apla είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον αριθμό εγγραφής ΗΕ 416199. Η εγγεγραμμένη μας διεύθυνση είναι Καλύμνου 1, Q Merito 2ος όροφος, 6037 Λάρνακα, Κύπρος. Ο αριθμός εγγραφής μας στο Μητρώο ΦΠΑ είναι 10416199E.

Η παρούσα Ιστοσελίδα προορίζεται για πελάτες ηλικίας άνω των 18 ετών. Δεν προορίζεται για παιδιά. Τηρουμένων των Όρων, είστε εξουσιοδοτημένοι να επισκέπτεστε και να εγκαθιστάτε την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή μας μόνο για προσωπική χρήση. Εάν δεν είστε καταναλωτής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να δεσμεύσετε οποιαδήποτε επιχείρηση/νομική οντότητα εκ μέρους της οποίας χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή.

Η Apla δύναται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, να διακόψει προσωρινά ή να καταργήσει την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε λειτουργίας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου αυτών. Η Apla δύναται επίσης να επιβάλει περιορισμούς επί ορισμένων λειτουργιών και υπηρεσιών ή να περιορίσει την πρόσβασή σας μερικώς ή εξ ολοκλήρου στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη. Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε με τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.

Έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε τους Όρους από καιρού εις καιρόν. Συνεπώς, παρακαλείστε όπως διαβάζετε και ελέγχετε συχνά τους Όρους. Οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιούνται αφού έχετε προβεί σε παραγγελία στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή δεν θα επηρεάσει την εν λόγω παραγγελία εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου να προβούμε στην αλλαγή.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο cs@appla.cy.

1. Σχετικά με την Apla

Η Apla είναι μια εταιρεία τεχνολογίας της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη και η διαχείριση τεχνολογικής πλατφόρμας. Ορισμένα τοπικά καταστήματα/έμποροι/καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν υπογράψει εμπορική συμφωνία με την Apla μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής.

Μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να ψάξουν και/ή να βρουν και/ή να συγκρίνουν τιμές διαφόρων προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από διάφορα τοπικά καταστήματα/έμπορους/καταστήματα λιανικής πώλησης. Η Apla ενεργεί απλώς ως μεσάζοντας και, συνεπώς, δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και/ή την εμπορευσιμότητα οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τα τοπικά καταστήματα/τους έμπορους/τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

2. Όροι και Προϋποθέσεις Εγγραφής και Λογαριασμών

2.1. Προτού καταχωρήσετε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, πρέπει να εγγραφείτε, δηλαδή να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην Apla. Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ότι όλες οι εν λόγω πληροφορίες που χρειάζονται είναι ενημερωμένες. Εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας αλλάξει, παρακαλείστε να μας ειδοποιήσετε αμέσως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cs@appla.cy. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να τροποποιούμε τις προϋποθέσεις εγγραφής από καιρού εις καιρόν.

2.2. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο κωδικός του λογαριασμού που δημιουργείτε πρέπει να είναι μοναδικός και να φυλάσσεται με ασφάλεια. Ειδοποιήστε μας αμέσως για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας. Αν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα με τον λογαριασμό σας ή αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με αυτόν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι μπορούμε μόνο να επικοινωνήσουμε με τον κατονομαζόμενο κάτοχο του λογαριασμού σχετικά με οποιεσδήποτε απορίες, αλλαγές ή ακύρωση λογαριασμού.

2.3 Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να αμφιβάλλουμε για το αληθές ή την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, έχουμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας.

2.4 Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τον λογαριασμό σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cs@appla.cy.

3. Δικαίωμα αγοράς

3.1 Για να προβείτε σε οποιεσδήποτε αγορές στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, θα πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχετε το πραγματικό σας όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας και άλλες απαιτούμενες πληροφορίες που αναφέρονται. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχετε στοιχεία πληρωμής τα οποία παρουσιάζετε και εγγυάστε ως αληθή και ορθά και θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε το άτομο που αναφέρεται στις πληροφορίες τιμολόγησης που παρέχετε.

3.2 Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα και άλλους που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιώματος αγοράς, που διαθέτουν έγκυρη πιστωτική/χρεωστική κάρτα από τράπεζες αποδεκτές από την Apla, των οποίων οι εφαρμογές είναι αποδεκτές από την Apla και οι οποίες έχουν εξουσιοδοτήσει την Apla να επεξεργάζεται χρέωση ή χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα τους έναντι του ποσού της συνολικής τιμής αγοράς για τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν. Τα προϊόντα που αποκτώνται από τον αγοραστή προορίζονται για προσωπική χρήση ή για δώρο και δεν πρέπει να μεταπωλούνται, να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε άλλο εμπορικό όφελος. Επιπρόσθετα, η Apla διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την αποστολή μεγάλων ποσοτήτων ενός αντικειμένου σε οποιονδήποτε μεμονωμένο πελάτη ή ταχυδρομική διεύθυνση.

3.3 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε για να διεξάγουμε τους κατάλληλους ελέγχους κατά της απάτης. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δύνανται να διαβιβαστούν σε πιστωτικά γραφεία ή γραφεία καταπολέμησης της απάτης, τα οποία ενδέχεται να τηρούν μητρώο με τις εν λόγω πληροφορίες.

Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

4. Χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής

4.1 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή μας: α) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες στις οποίες δεν έχετε θεμιτό λόγο να αποκτήσετε πρόσβαση, β) με τρόπο που ενδέχεται να παρεμβαίνει στην παροχή της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής μας σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο πελάτη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσπάθειας καταχώρησης παραγγελιών κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή του εφαρμοστέου δικαίου.

4.2 Εάν έχουμε σοβαρό λόγο να πιστεύουμε ότι έχετε προβεί σε κατάχρηση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής μας, έχουμε τη δυνατότητα να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή και/ή να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε παραγγελίες τις οποίες έχετε καταχωρήσει.

5. Διαδικασία Παραγγελίας

1. Επιλέξτε τα προϊόντα που χρειάζεστε από την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή και κάντε κλικ στο «Προσθήκη στο καλάθι».

2. Επιλέξτε την ποσότητα των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (η προεπιλεγμένη ποσότητα θα είναι μία (1) μονάδα).

3. Ελέγξετε το καλάθι σας και βεβαιωθείτε ότι όλες οι προδιαγραφές των προϊόντων που έχετε επιλέξει πληρούν τις απαιτήσεις σας. Μετά κάντε κλικ στο «Ταμείο».

4. Θα οδηγηθείτε στη σελίδα επιβεβαίωσης αποστολής και στις επιλογές αποστολής όπου μπορείτε να επιλέξετε το είδος αποστολής: (α) παραλαβή από κατάστημα των μεταφορέων (pick-up point), (β) κατ’ οίκον παράδοση από μεταφορέα, ή (γ) παραλαβή από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης.

5. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε για το προϊόν μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, θα ανακατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα των Συστημάτων Πληρωμών των συνεργατών μας. Το τιμολόγιο που αφορά στην πληρωμή του προϊόντος που αγοράσατε θα εκδοθεί από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης, αλλά την πληρωμή θα την εισπράξει η Apla εκ μέρους του εμπόρου/καταστήματος λιανικής πώλησης σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει με τον έμπορο/το κατάστημα λιανικής πώλησης.

6. Θα έχετε την επιλογή να πληρώσετε για το προϊόν με μετρητά κατά την αποδοχή αποστολής του προϊόντος σε σημείο παραλαβής μεταφορέων ή εναλλακτικά με μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα στον έμπορο/στο κατάστημα λιανικής πώλησης.

7. Καταχωρώντας παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, εγγυάστε ότι έχετε τη νομική ικανότητα να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις.

8. Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας είτε από εμάς είτε από τον ίδιο τον έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Σημειώνουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς και/ή τον έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που να επιβεβαιώνει ότι η Apla και/ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης έχει αποδεχτεί την παραγγελία σας όταν η παραγγελία σας έχει τύχει επεξεργασίας και είναι έτοιμη για παράδοση. Δεν θα χρεωθείτε προτού η παραγγελία σας τύχει επεξεργασίας και είναι έτοιμη για παράδοση και/ή παραλαβή (ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής και τον τρόπο πληρωμής που έχετε διαλέξει). Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας, η συναλλαγή θα παρουσιαστεί στην κατάσταση λογαριασμού σας ως δέσμευση ποσού που θα κατανείμει τα χρήματα στην παραγγελία σας. Αυτό όμως δεν θα γίνει μέχρις ότου η παραγγελία σας να έχει τύχει επεξεργασίας από τον έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την παραγγελία σας, θα ζητήσουμε αμέσως όπως η τράπεζά σας ακυρώσει την εξουσιοδότηση χρέωσης. Αν η εξουσιοδότηση χρέωσης παραμένει μετά από αρκετές ημέρες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας για να ζητήσετε να καταχωρήσουν την ακύρωση της πληρωμής στην οποία προβήκαμε.

9. Η κυριότητα επί οποιωνδήποτε προϊόντων που παραγγέλλετε στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή θα περάσει σε εσάς με την παράδοση των προϊόντων, νοουμένου ότι έχετε καταχωρήσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ότι η παραγγελία σας έχει τύχει επεξεργασίας, και ότι εμείς ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης έχουμε/έχει λάβει εξ ολοκλήρου την πληρωμή για τα προϊόντα. Εάν επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από σημείο παραλαβής μεταφορέων ή από τον έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης, η κυριότητα επί των προϊόντων θα περάσει σε εσάς μόλις τα προϊόντα, τα οποία έχουν παραγγελθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, έχουν παραδοθεί σε εσάς στο σημείο παραλαβής μεταφορέων/κατάστημα αντίστοιχα.

10. Μπορείτε να καταχωρήσετε παραγγελίες για αγορά προϊόντων από πολλαπλούς έμπορους/καταστήματα λιανικής πώλησης με ένα μόνο ταμείο και μία μόνο σελίδα πληρωμής. Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατ’ οίκον παράδοση, οι εν λόγω παραγγελίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις μεταφοράς/αποστολής και η παραγγελία σας ενδέχεται να σας παραδοθεί σε μέρη.

6. Τιμολόγηση

6.1 Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή είναι σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ με τον ισχύοντα συντελεστή. Όλες οι τιμές παραμένουν σε ισχύ όπως διαφημίζονται από καιρού εις καιρόν. Θα διαφυλάσσεται η τιμή του προϊόντος όπως αναγράφεται στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή κατά τον χρόνο αποδοχής της παραγγελίας.

6.2 Εάν επιλέξετε να πληρώσετε για τα προϊόντα μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και το νόμισμα της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας σας δεν είναι σε ευρώ, η τελική τιμή θα υπολογιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα επεξεργασίας της συναλλαγής από την αρχή έκδοσης της κάρτας σας.

6.3 Τα έξοδα για κατ’ οίκον παράδοση ενδέχεται να είναι επιπρόσθετα της αναγραφόμενης τιμής και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα/το βάρος των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί. Εάν οποιαδήποτε παραγγελία υπόκειται σε επιπρόσθετες χρεώσεις παράδοσης, θα ενημερωθείτε για το επιπρόσθετο κόστος προτού ξεκινήσει η παράδοση της παραγγελίας σας.

7. Ακύρωση Παραγγελιών και Επιστροφές

7.1 Μετά την καταχώρηση παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την παραγγελία, νοουμένου ότι η κατάσταση της παραγγελίας είναι «Δεν έχει ακόμα αποσταλεί», πατώντας το κουμπί «Ακύρωση Παραγγελίας» στον λογαριασμό σας.

7.2 Δικαίωμα Αδικαιολόγητης Αποχώρησης από τον Πελάτη

(α) Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε την παραγγελία σας ή μέρος αυτής (εάν αγοράστηκαν διάφορα προϊόντα) εντός 14 ημερών χωρίς οποιαδήποτε δικαιολογία. Η προθεσμία ακύρωσης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία τα προϊόντα παραδόθηκαν σε εσάς ή από την ημέρα που παραλαμβάνετε τα προϊόντα σας από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Εάν η παραγγελία σας αποτελείται από διάφορα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται/παραλαμβάνονται σε διαφορετικές ημέρες, τότε η προθεσμία ακύρωσης (αναφορικά με ολόκληρη την παραγγελία σας) λήγει την 14η ημέρα κατά την οποία το τελευταίο από τα προϊόντα παραδόθηκε/παραλήφθηκε από εσάς. Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα είτε αυτοπροσώπως ή μέσω μεταφορέων στο(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο κίνδυνος και τα έξοδα για οποιεσδήποτε επιστροφές βαρύνει εσάς. Μπορείτε να βρείτε το αίτημα επιστροφών στον λογαριασμό σας.

Σημειώνεται ότι μερικοί έμποροι/καταστήματα λιανικής πώλησης παρέχουν μεγαλύτερη προθεσμία για επιστροφές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πολιτική επιστροφών του έμπορου/καταστήματος λιανικής πώλησης αναφέρεται σαφώς στο τιμολόγιο που θα εκδώσει ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης με την αποστολή των προϊόντων.

7.3 Ανάλογα με το ποιος έλαβε την πληρωμή για το προϊόν (ήτοι η Apla ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης), η εν λόγω οντότητα θα σας επιστρέψει τα χρήματα για οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία επιστρέφετε εντός προθεσμίας 14 ημερών. Η Apla ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ποσό ίσο με οποιαδήποτε μείωση αξίας του προϊόντος ως αποτέλεσμα του υπέρμετρου χειρισμού των προϊόντων εκ μέρους σας για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Η Apla ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης αντίστοιχα θα σας επιστρέψει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από εσάς (εκτός εάν έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά). Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, η οποία αποτελεί μέρος των προϊόντων (για παράδειγμα, συσκευασμένα προϊόντα) και θα πρέπει να είναι άθικτα κατά την επιστροφή.

Εξαιρέσεις από την Αποχώρηση

Η αποχώρηση δεν ισχύει για:

 • Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση παροχής υπηρεσιών αν η εκτέλεσή τους ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και κατόπιν της αναγνώρισης εκ μέρους του πελάτη για απώλεια του δικαιώματος αποχώρησης μετά την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης από τον παροχέα/προμηθευτή.
 • Προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας (όπως, μεταξύ άλλων, συσκευές αποτρίχωσης, συσκευές ξυρίσματος, μηχανές κουρέματος, βούρτσες, οδοντόβουρτσες, θερμόμετρα, κλπ.).
 • Συμβάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής έχει συγκεκριμένα ζητήσει επίσκεψη από τον προμηθευτή για σκοπούς επείγουσας επιδιόρθωσης ή εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. Εάν, σε περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες επιπρόσθετες από εκείνες που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή προϊόντα πέραν των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση, το δικαίωμα αποχώρησης εφαρμόζεται σε τέτοιες επιπρόσθετες υπηρεσίες ή προϊόντα.
 • Η πώληση σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

7.4 Επιστροφές Προϊόντων Λόγω Σφάλματος στην Παράδοση

(α) Εάν έχετε λάβει λανθασμένο προϊόν, τότε αυτό θα ανταλλαγεί για το ίδιο προϊόν που παραγγείλατε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και νοουμένου ότι η λανθασμένη παραγγελία έχει επιστραφεί στο(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης εντός 14 ημερών από τη λήψη του λανθασμένου προϊόντος.

(β) Τα εξατομικευμένα προϊόντα δεν επιστρέφονται (εκτός εάν είναι ελαττωματικά).

(γ) Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία η οποία αποτελεί μέρος του προϊόντος (για παράδειγμα, συσκευασμένα προϊόντα) και θα πρέπει να είναι άθικτο κατά την επιστροφή. Έχετε νομική υποχρέωση να επιδείξετε εύλογη επιμέλεια του προϊόντος για όσο αυτό βρίσκεται στην κατοχή σας. Εάν δεν τηρήσετε την υποχρέωση αυτή, εμείς ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης δύναται να ασκήσει αγωγή εναντίον σας για αποζημίωση. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται.

(δ) Εάν έχετε επιστρέψει ένα λανθασμένο προϊόν και το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο, θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για το προϊόν. Η Apla ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης αντίστοιχα θα σας επιστρέψει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από εσάς (εκτός εάν έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά). Τα χρήματα θα σας επιστραφούν το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημέρα που θα έχετε επιστρέψει τα λανθασμένα προϊόντα. Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε το λανθασμένο προϊόν στο(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης μέσω μεταφορέα, ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης, τηρουμένων των πολιτικών επιστροφής του, θα σας επιστρέψει τη χρέωση του μεταφορέα αλλά μόνο μέχρι τη χρέωση για την κανονική παράδοση.

7.5 Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

(α) Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ελαττωματικό προϊόν, θα έχετε δικαίωμα σε μία από τις ακόλουθες λύσεις:

(1) Εντός 30 ημερών από την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε είτε:

 • Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης, ή
 • Πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η Apla ή ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης αντίστοιχα θα σας επιστρέψει τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από εσάς (εκτός εάν έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών αφότου λάβετε e-mail που να σας ενημερώνει ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για ελαττωματικό προϊόν.

Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στο(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης μέσω μεταφορέα, ο έμπορος/το κατάστημα λιανικής πώλησης, τηρουμένων των πολιτικών επιστροφής του, θα σας επιστρέψει τη χρέωση του μεταφορέα αλλά μόνο μέχρι τη χρέωση για την κανονική παράδοση.

(2) Εάν έχουν παρέλθει πέραν των 30 ημερών από τη λήψη του προϊόντος, μπορείτε να διεκδικήσετε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος (αλλά όχι επιστροφή χρημάτων).

(β) Τα ελαττωματικά προϊόντα ενδέχεται να πρέπει να τύχουν επιθεώρησης από ειδικευμένο τεχνικό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Συνεπώς, ενδέχεται να χρειαστούν πέραν των 14 ημερών για την επιδιόρθωση/αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

(γ) Μετά την εξέταση του προϊόντος που έχει επιστραφεί, θα ειδοποιηθείτε για την επιστροφή χρημάτων ή για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(δ) Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επιστροφή προϊόντων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο cs@appla.cy.

8. Κριτική Προϊόντων και Αξιολογήσεις

8.1 Θα μπορείτε να εκφράσετε κριτική σχετικά με κάποιο προϊόν που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή χρησιμοποιώντας κείμενο, αξιολογήσεις και/ή φωτογραφίες.

8.2 Οποιαδήποτε κριτική που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή δεν θεωρείται εμπιστευτική. Υποβάλλοντας κείμενο και/ή φωτογραφία στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, παρέχετε στην Apla μη αποκλειστική και μόνιμη άδεια για την αναπαραγωγή, τροποποίηση και δημοσίευση του κειμένου και/ή της φωτογραφίας που έχετε υποβάλει στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.

8.3 Το κείμενο των αξιολογήσεων για κάθε προϊόν μπορεί να αναφέρεται στην εμπειρία σας με το προϊόν και σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή αξιολογήσεις σχετικά με το προϊόν. Το περιεχόμενο της κριτικής θα αποτελεί δική σας πνευματική ιδιοκτησία και δεν πρέπει να θίγει τις προσωπικές πληροφορίες τρίτων, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων.

8.4 Υποβάλλοντας κείμενο και/ή φωτογραφία, συναινείτε στην τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση της εν λόγω φωτογραφίας και σε οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του κειμένου/της φωτογραφίας από εμάς πριν τη δημοσίευση, για να διασφαλίσουμε ότι η φωτογραφία και/ή το κείμενο δεν:

 1. Κατευθύνουν άμεσα ή έμμεσα τους χρήστες σε διαδικτυακό κατάστημα (είτε έχει εμπορική συμφωνία με την Apla είτε όχι).
 2. Γνωστοποιούν πληροφορίες και/ή στοιχεία σχετικά με την προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, πέραν των έννομων σχετικών δραστηριοτήτων προώθησης που οργανώνονται και εποπτεύονται από την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή της Apla.
 3. Περιλαμβάνουν απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και περιγραφές.
 4. Αποτελούν παραπλάνηση ή καταδολίευση κατά του εμπόρου/καταστήματος λιανικής πώλησης.
 5. Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε κείμενο το οποίο είναι άσχετο με την αξιολόγηση του προϊόντος.

8.5 Η κριτική σας θα δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από έγκυρο έγγραφο ή αριθμό παραγγελίας για να επιβεβαιωθεί ανά πάσα στιγμή από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Οι κριτικές που δεν περιγράφουν τον λόγο για την αξιολόγηση, ή περιορίζονται στον χαρακτηρισμό του εμπόρου/καταστήματος λιανικής πώλησης, ή περιγράφουν την παραγγελία/εμπειρία αγοράς με απλοϊκό τρόπο θα διαγράφονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Οι κριτικές που διαγράφονται θα αναδιατυπώνονται από τους δημιουργούς τους κατόπιν αιτήματος της Apla.

8.6 Η Apla διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, να ζητήσει από εσάς περαιτέρω πληροφορίες για τη δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά, φωτοαντίγραφο του εγγράφου, e-mail παραγγελίας, κλπ.). Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα εν λόγω έγγραφα εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας από την ημερομηνία που σας ζητούνται, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

8.7 Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις θα κοινοποιούνται στο(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης με το(ν) οποίο σχετίζονται. Οι διαχειριστές/ ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εμπόρου/καταστήματος λιανικής πώλησης θα έχουν το δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών να δηλώσουν τη θέση τους αναφορικά με την αρνητική αξιολόγηση, ώστε οι υπόλοιποι πελάτες/χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής να μπορούν να ενημερώνονται για την άποψη και των δύο μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις από χρήστες, καθώς και στις απαντήσεις του εμπόρου/καταστήματος λιανικής πώλησης, απαγορεύεται η αναφορά σε ονόματα και επίθετα χρηστών ή υπαλλήλων εταιρειών ή η χρήση αγενών εκφράσεων. Περαιτέρω, τα σχόλια δεν πρέπει να είναι προσβλητικά, αθέμιτα, δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή συκοφαντικά, να προτρέπουν σε μίσος ή βία, να είναι επιζήμια σε άτομα, θεσμούς, θρησκείες ή στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων, τα οποία ενδέχεται να βλάψουν ανήλικους, να είναι επιζήμια σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, να προβαίνουν σε ανάρμοστη χρήση του μέσου για την προώθηση και διαφήμιση επιχειρήσεων. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή διατίθενται στο κοινό, συνεπώς πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές δεν πρέπει να αναρτώνται στον χώρο αυτό. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Apla διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει οποιαδήποτε αξιολόγηση και απαντήσεις/απόψεις. Οι αξιολογήσεις και οι απαντήσεις θα πρέπει να ακολουθούν τους άτυπους όρους καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

8.8 Θα έχετε το δικαίωμα να αξιολογήσετε έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης μόνο μία (1) φορά ανά συναλλαγή/αριθμό εγγράφου. Μόνο ο δημιουργός της αξιολόγησης θα έχει το δικαίωμα να διαγράψει αξιολόγηση χωρίς συγκεκριμένο λόγο και υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δεν παραβιάζει τους όρους του παρόντος Άρθρου 8.

8.9 Οι προσωπικές απόψεις των εμπόρων/καταστημάτων λιανικής πώλησης των οποίων τα προϊόντα διαφημίζονται ή διατίθενται στο εμπόριο μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, ή οποιωνδήποτε τρίτων με τους οποίους συνδέονται είναι δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Apla και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες απόψεις οι οποίες εκφράζονται σε οποιοδήποτε μέσο.

9. Μη Εμπορική Χρήση

Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή προορίζονται μόνο για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανέμετε, μεταδώσετε, εκτελέσετε, αναπαράξετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, μεταβιβάσετε, εξορύξετε δεδομένα ή πωλήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.

10. Τρίτοι

Η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή δύνανται να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) για άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές ή πηγές που τυγχάνουν χειρισμού από μέρη πέραν της Apla, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστών. Η Apla ενδέχεται να μην ελέγχει όλες τις ιστοσελίδες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή της και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθότητα οποιωνδήποτε εξωτερικών σελίδων, ούτε ευθυνόμαστε για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων, εφαρμογών ή πηγών, και δεν εγκρίνουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για τις πρακτικές απορρήτου ή για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιωνδήποτε διαφημιστικών, προϊόντων ή άλλων υλικών ή υπηρεσιών σε ή που διατίθενται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πηγές, ούτε και για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή παράπτωμα που προκαλείται ή που φέρεται να προκαλείται από, ή σε σχέση με, τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιες εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές.

11. Περιορισμός της Δικής μας Ευθύνης

11.1 Γνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι περιγραφές οποιουδήποτε προϊόντος και, κατά περίπτωση, οι τιμές ή οι φωτογραφίες προϊόντος που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή παρέχονται και ελέγχονται από το(ν) έμπορο/κατάστημα λιανικής πώλησης. Συνεπώς, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις έναντι οποιωνδήποτε ενδεχόμενων ανακριβειών σε τέτοιες περιγραφές, τιμές και/ή φωτογραφίες, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και/ή την εμπορευσιμότητα οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους έμπορους/τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

11.2 Δεν ελέγχουμε (και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε) πώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. Συνεπώς, δεν εγγυόμαστε ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους με επιμελή και/ή συνετό τρόπο. Δεν ελέγχουμε (και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε) την ταυτότητα οποιουδήποτε πελάτη ή το αληθές, την τρέχουσα εγκυρότητα, την πληρότητα και/ή την αυθεντικότητα των δεδομένων που παρέχονται.

11.3 Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που ενδέχεται να προκύψουν από την παράνομη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής εκ μέρους σας ή λόγω των αναληθών, άκυρων, ελλιπών και/ή ψευδών πληροφοριών που παρέχετε εσείς σε άλλους χρήστες/πελάτες για εκείνους και, ιδιαίτερα και χωρίς περιορισμό, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει λόγω της υποκατάστασης τρίτου από πελάτη σε οποιουδήποτε είδους επικοινωνία που διεξάγεται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Περαιτέρω, δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής ή για οποιεσδήποτε παραγγελίες που ενδέχεται να καταχωρηθούν από τρίτους από τον λογαριασμό σας.

11.4 Περαιτέρω, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για απώλειες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) απώλεια εισοδήματος,

(β) απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

(γ) απώλεια κερδών,

(δ) απώλεια προβλεπόμενων κονδυλίων,

(ε) απώλεια δεδομένων, ή

(στ) σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου γραφείου.

11.5 Ουδεμία διάταξη στους παρόντες Όρους αποσκοπεί στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης μας για:

(α) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από δική μας αμέλεια,

(β) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήταν παράνομο εκ μέρους μας να αποκλείσουμε ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε την ευθύνη.

11.6 Παρόλο που υιοθετούμε τα πρότυπα προστασίας του κλάδου κατά των ιών υπολογιστών, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα ή η Εφαρμογή είναι ελεύθερες από ιούς υπολογιστών ή άλλα κακόβουλα ή επιζήμια προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

11.7 Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε διακοπές υπηρεσίας, σφάλματα σύνδεσης, μη διαθεσιμότητα ή δυσλειτουργίες στην υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο διαφεύγει του ελέγχου μας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση τέτοιων σφαλμάτων μόλις λάβουμε γνώση οποιωνδήποτε ενδεχομένως παρωχημένων σφαλμάτων.

11.8 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σφάλματα ασφάλειας τα οποία ενδέχεται να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημία η οποία ενδέχεται να προκληθεί στο σύστημα πληροφορικής/τηλέφωνο/τάμπλετ σας, ή στα αρχεία ή στα έγγραφα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτά, ως αποτέλεσμα:

α. της παρουσίας ιού στις ηλεκτρονικές σας συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής.

β. σφάλματος περιηγητή.

γ. της χρήσης απαρχαιωμένων εκδοχών ηλεκτρονικής συσκευής ή περιηγητή.

12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

12.1 Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της δεν σας παραχωρείται οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα δημιουργού, σχέδια, εμπορικά σήματα και λοιπή πνευματική ιδιοκτησία και ουσιαστικά δικαιώματα που αφορούν σε οποιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της Apla και όλου του HTML και λοιπού κώδικα που περιέχεται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Όλο το εν λόγω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, σχεδίων, και σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που αναφέρονται ή παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις ευρωπαϊκών/διεθνών συνθηκών. Τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας δεν δύνανται να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, τροποποιηθούν, τηλεφορτωθούν ή χρησιμοποιηθούν υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας έγκριση.

12.2 Εκτός εάν διαφορετικά καθορίζεται, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων όλων των σελίδων της Ιστοσελίδας ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Apla, ή χρησιμοποιούνται με την έγκριση του ιδιοκτήτη.

13. Γεγονότα Πέραν από τον Έλεγχό μας

Η Apla δεν θα είναι υπόλογη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της σε εσάς που προκαλείται από γεγονότα που διαφεύγουν του εύλογου ελέγχου μας («Περίπτωση Ανωτέρας Βίας»). Η Περίπτωση Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια, συμβάν, απουσία συμβάντος, παράλειψη ή ατύχημα που διαφεύγει του εύλογου ελέγχου μας και περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) τα ακόλουθα:

(α) πανδημίες ή επιδημίες,

(β) απεργίες, ανταπεργίες ή άλλη εργατική κινητοποίηση,

(γ) εμφύλια αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία πολέμου,

(δ) πυρκαγιά, έκρηξη, θύελλα, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, ή άλλη φυσική καταστροφή,

(ε) αδυναμία χρήσης οποιωνδήποτε μέσων δημόσιας ή ιδιωτικής συγκοινωνίας,

(στ) αδυναμία χρήσης των δικτύων τηλεπικοινωνίας, ή

(ζ) ενέργειες, διατάγματα, νομοθεσίες, κανονισμούς ή περιορισμούς της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, η εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Apla θεωρείται ότι θα διακοπεί προσωρινά για την περίοδο που συνεχίζεται η Περίπτωση Ανωτέρας Βίας, και η Apla θα έχει χρονική παράταση για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων για τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η Apla θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να θέσει τέρμα στην Περίπτωση Ανωτέρας Βίας ή για να βρει λύση με την οποία να δύναται να εκτελεί τις υποχρεώσεις της παρά την Περίπτωση Ανωτέρας Βίας.

14. Η Δραστηριότητά σας

Συναινείτε ότι θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και για όλες τις επικοινωνίες και τη δραστηριότητά σας στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή και δυνάμει αυτών. Εάν κρίνουμε ότι ασκείτε ή ότι ασκήσατε απαγορευμένες δραστηριότητες, δεν σέβεστε άλλους χρήστες, ή άλλως πως παραβαίνετε τους Όρους, έχουμε τη δυνατότητα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

15. Αποζημίωση

Κατόπιν αιτήματός μας, συναινείτε να μας αποζημιώσετε πλήρως, να μας υπερασπιστείτε, και να προφυλάξετε αμέσως κατ’ αίτηση εμάς, τους αξιωματούχους, σύμβουλους, πράκτορες, συνδεόμενους, δικαιοπάροχους και προμηθευτές μας, από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, αξιώσεων, εξόδων, ζημιών και απωλειών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων εκ μέρους σας, και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας λόγω δική σας πράξης ή παράλειψης.

16. Η Σχέση μας

Αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι ουδεμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, εργοδότηση ή σχέση αντιπροσώπευσης υφίσταται μεταξύ εσάς και της Apla ως αποτέλεσμα των Όρων ή της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής από εσάς.

17. Καμία Αποποίηση

Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους Όρους και δεν λάβουμε μέτρα εναντίον σας, εξακολουθούμε να διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε τα δικαιώματα και τα μέσα προσφυγής μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παραβιάζετε τους Όρους.

18. Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη σύμφωνα με τον νόμο ή ακυρώσιμη, θα θεωρείται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί. Η εν λόγω ακυρότητα δεν θα καταστήσει άκυρους τους υπόλοιπους Όρους, και οι εν λόγω Όροι παραμένουν έγκυροι, αποτελεσματικοί και δεσμευτικοί για εσάς.

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα επί όλων των αξιώσεων ή διαφορών (είτε συμβατικών ή μη συμβατικών) που προκύπτουν αναφορικά με, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών για προϊόντα.